Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží výpočetní techniky mezi firmou PECO zastoupenou Petrem Košťálem (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající
Firma PECO, zastoupená Petrem Košťálem, se sídlem Praha 9, Pod Smetankou 367/20, 190 00, je firma vedená v živnostenském rejstříku pod číslem jednacím: ŽO/U3755/2006/MUL, ev.č. 310009-145099. IČ: 61040924, zabývající se především prodejem výpočetní techniky, s adresou provozovny Praha 3, Buchovcova 1602/8, 130 00.

Kupující
Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny v nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatel – právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Nákupem zboží nebo předáním zařízení do servisu potvrzuje souhlas s jejich zněním.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimkou je sdělení jména a adresy dodání při distribuci či platbě objednaného zboží.

III. Otevírací doba

Kamenný obchod na adrese: Praha 3, Buchovcova 1602/8, 130 00. Út a Pá 10-13 a 14-18 hod.
Internetový obchod na adrese: www.peco.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Ceníky

Každou středu je k dispozici nový aktualizovaný ceník. Jeho pravidelné zasílání e-mailem si kupující může objednat na info@peco.cz. Pokud si již nepřeje ceníky zasílat, stačí poslat e-mail opět na info@peco.cz a požádat o zrušení této služby. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen i v průběhu týdne bez předchozího upozornění.

V. Cenové kategorie

Všechny ceny uvedené v platném ceníku jsou smluvní. Stálým zákazníkům nebo při větším odběru zboží je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky.Cenové kategorie jsou určeny takto: KU – koncový uživatel s označením „běžná cena“ (objednávky zadané jinak než přes e-shop) a E-SHOP – zákazník nakupující přes elektronický obchod na www.peco.cz

Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.

VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku potvrzení objednávky. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.
Prodávající i kupující mají právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit až do okamžiku dodání zboží při osobním odběru nebo převzetí dopravcem u prodávajícího, které je předmětem dané kupní smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu; kupující tímto bere na vědomí, že prodávající zpravidla od takové smlouvy odstoupí, v případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržení internetového obchodu www.peco.cz). V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, apod.) a odstoupí-li kupující či prodávající v souladu s výše uvedeným od kupní smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Snažíme se vždy co nejlépe vyhovět Vašim požadavkům a zajistit Vám co nejlepší cenu. Ve smyslu § 53a Občanského zákoníku informujeme, že nám nejsou známy žádné kodexy chování, které by se týkaly našeho typu internetového obchodu, byly pro nás závazné či alespoň směrodatné, proto ve smyslu tohoto ustanovení uvádíme, že žádné takové kodexy chování, které jsou pro nás závazné nebo jiné nedodržujeme ani nemůžeme dodržovat a nemůžeme ani poskytnout informaci o přístupnosti takových kodexů chování při použití elektronických prostředků. Pečlivě však vždy dodržujeme obecné požadavky na kvalitu našich služeb a všemožně se snažíme zajistit Vaši co nejvyšší spokojenost.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.peco.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese info@peco.cz
 • osobně
 • faxem
 • telefonicky

Doporučujeme Vám objednávat elektronicky nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

VII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 (občanského zákoníku) ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@peco.cz ) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………………………… a nebo připravit hotovost na prodejně“. Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, nijak poškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na (citace ze Zákona č. 40/1964 Sb. paragraf 53)

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nebo vyplatíme hotově na prodejně a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

f) Při vystavení dobropisu od Vás může být vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu paragrafu 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

g) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a mohou se lišit od dodávaného zboží.

IX. Platební podmínky

 • platba v hotovosti při nákupu
 • platba předem bankovním převodem
 • platba přes internetové rozhraní
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba na fakturu se splatností (pouze při domluvě předem)
 • na splátky
 • na leasing

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 • osobní odběr: zboží může převzít osoba oprávněná, ale i pověřená kupujícím. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Veškeré zboží, které má být připraveno pro osobní odběr je nutné předem rezervovat v e-shopu, e-mailem nebo telefonicky !
 • zasílání přepravní službou (kamkoli po ČR): zboží je možné kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty ,, Balíkem do ruky,, Podmínkou je potvrzená objednávka naším obchodním oddělením. Expedice na určenou dodací adresu probíhá během následujících třech pracovních dnů. Dodání přepravní službou je pak garantováno do druhého pracovního dne. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky.
 • zasílání kurýrem (pouze po Praze): platí pro objednávky přijaté do 13 hod. ve dnech otvírací doby naší provozovny. Expedice a dodání na určenou adresu probíhá během 4hod. po potvrzení objednávky naším obchodním oddělením. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@peco.cz, sepsat s dopravcem protokol o škodě a ten do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Dále upozorňujeme, že při objednání zboží a zvolení způsobu dodání jinak než osobně je zákazník povinen zboží od dopravce převzít. Výjimkou je nepřevzetí z důvodu poškození zásilky. Nepřevzetí zásilky nelze považovat za platné odstoupení od smlouvy a je porušením kupní smlouvy (zákona č.367/2000 Sb.) Dodavatel má tak plné právo vymáhat náklady na dopravu, balné a případné prokazatelné administrativní úhrady.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího. Jako záruční list slouží nákupní doklad, případně i samostatně dodaný záruční list.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2008 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Přejít nahoru