Autorské poplatky

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že dne 10. 11. 2006 nabyla účinnosti vyhláška č. 488/2006 Sb., která v návaznosti na novelizaci autorského zákona stanovuje typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin a nenahraných nosičů záznamů, ke kterým se vztahují paušální odměny dle autorského zákona.

Autorské odměny dle vyhlášky č. 488/2006 Sb. budou zahrnuty v celkové ceně zboží. Stejně jako poplatky za likvidaci elektroodpadu.

Přejít nahoru