Ceník služeb

1. Zakoupení a instalace u nás zakoupených produktů

Instalace operačního systému zakoupeného u nás k novému PC (nová montáž)….. zdarma
Instalace operačního systému zakoupeného u nás k PC (dodatečně) ….. 350,- Kč bez DPH
Instalace nové HW komponenty do PC ….. 200,- Kč bez DPH (případně dle uvážení technika zdarma)
Kompletní upgrade PC nebo přestavba (intalace 3 a více HW komponent) ….. 700,- Kč bez DPH

2. Servisní služby

Servis v místě provozovny PECO Computer….. 1 hodina 450,- Kč bez DPH
Zjištění závady, otestování HW komponenty (maximální trvání identifikace do 15 minut ) ….. 200,- Kč bez DPH
Instalace OS (PC nebo NB) včetně instalace driverů….. 1000,- bez DPH
Instalace OS (PC nebo NB) včetně instalace driverů a zálohy pův. dat….. 1250,- bez DPH
Stažení nedodaných driverů…..300,- bez DPH (max. do 1hod.) jinak….. á 300,- bez DPH
Diagnostika závady (nad 15min. práce technika – paušál)….. 350,- bez DPH

Pozn. V případě vadného dílu v PC nebo NB se cena za opravu skládá z ceny nového případně repasovaného dílu a ceny za práci technika.

Servis u zákazníka
Paušál za výjezd technika s 1hod. práce technika v ceně ….. 750,- Kč bez DPH
Doprava po Praze (paušál) ….. 200,- Kč bez DPH
Doprava mimo Prahu (tam i zpět)….. 1km ….. 10,- Kč bez DPH
dále účtována standardní hodinová sazba (jako v místě provozovny tj. 450,- Kč / hod.) ….. 450,- Kč bez DPH

Odvirování, softwarové vyčištění počítače, atd. ….. účtováno dle hodinové sazby
Odborná konzultace v místě sídla PECO Computer ….. zdarma
(v případě nutného výjezdu v rámci konzultace účtována standardní sazba za výjezd technika + doprava)
Konzultace v rámci servisní HOT-LINE pro podporu zákazníků ….. zdarma
Odborné konzultace na větších projektech jsou účtovány individuálně a to i včetně dopravného a dalších nákladů.

3. Záruční servisní služby

Servis u nás zakoupených kompletních počítačů v záruční době ….. zdarma
Zapůjčení PC po dobu řešení standardní reklamace ….. 250,- Kč/den bez DPH
Zapůjčení HW komponenty po dobu řešení reklamace – pouze proti úhradě zálohy ve výši ceny zapůjčeného zboží!
Zápůjčné ….. 1% z ceny zapůjčeného zboží za každý den

Poplatek za neoprávněnou reklamaci ….. 450,- Kč bez DPH
(je účtováno pouze v případě prokázané funkčnosti HW komponenty)

4. Obecné informace

Doba servisní služby je brána jako čistý pracovní čas!
Technik si ponechává právo na snížení ceny služby dle uvážení!

Přejít nahoru